Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

meretrix
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
meretrix
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
meretrix
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaeternaljourney eternaljourney

October 30 2018

meretrix
"Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć; zaufanie to także przekonanie, że ta druga osoba nie zrobi ci krzywdy."
— Kaja Platowska, O tym się nie mówi
meretrix
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
meretrix
8821 4dee

October 27 2018

meretrix
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaeternaljourney eternaljourney
meretrix
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viaeternaljourney eternaljourney

October 20 2018

meretrix
8731 e39c 500
meretrix
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
meretrix
2054 d691 500

October 05 2018

meretrix
Wszyscy ludzie mają problemy, po prostu większość świetnie sobie radzi z ukrywaniem brudów i udawaniem szczęśliwych.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
meretrix
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaeternaljourney eternaljourney

September 19 2018

meretrix
meretrix
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
meretrix
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
meretrix

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak
meretrix
2469 8123
Reposted fromparkaboy parkaboy viaeternaljourney eternaljourney
meretrix

August 18 2018

meretrix
5416 28fd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl