Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

meretrix
meretrix
2004 ddfa
meretrix
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaalmostlover almostlover

June 05 2017

meretrix
4011 d5e2
meretrix
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
meretrix
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaDontKillMe DontKillMe
meretrix
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viaDontKillMe DontKillMe
meretrix
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaDontKillMe DontKillMe

May 30 2017

May 16 2017

0769 ecd3 500

c-cassandra:

Handling responsibilities like an adult.

Reposted fromhikarii hikarii viagwiazdeczka gwiazdeczka
5047 5c1d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
meretrix
3151 44f3
Reposted fromlove-autumn love-autumn viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 07 2017

meretrix
6508 1003 500

May 06 2017

9423 d30d 500

hazardgear:

knittingproblems:

I need this on a shirt or something

YES.

Reposted fromnighters nighters viagwiazdeczka gwiazdeczka
meretrix
3171 8509
florence!
meretrix
7433 1728
Reposted fromheroes heroes viaeternaljourney eternaljourney
meretrix

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
meretrix
3156 428c
meretrix
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl